Wstępne spotkanie projektu DIAD-tools

2017-11-20

W dniach 20 - 21 listopada 2017, w Wilnie, w centrum szkoleniowym “Vilnius Builders’ Training Center” odbyło się spotkanie inaugurujące realizację projektu DIAD-tools “Rozwój interaktywnych i animowanych rysunkowych pomocy dydaktycznych” Nr 2017-1-LT01-KA202-035177. Po powitalnym przemówieniu dyrektora centrum szkoleniowego, skierowanym do uczestników spotkania, koordynator projektu Ivaras Gniotis przedstawił krótkie omówienie projektu. W dalszej części spotkania każdy z partnerów projektu przedstawił organizację, którą reprezentuje oraz omówił zakres zadań za których realizację jest odpowiedzialny. Przedstawienie przewidywanych działań, niezbędnych do realizacji w ramach projektu było podstawą dalszej dyskusji uczestników spotkania. Raporty z realizacji zadań projektowych zostały przedstawione przez koordynatorów partnerów projektu:
P2. Slovak University of Technology, (Bratysława Słowacja), profesor: Daniela Velichova;
P3. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Estonia) Helju Virunurm;
P4.  Aleksandras Stulginskis University (Kowno Litwa) dr Antanas Vansevicius;
P5. Lithuanian Society of Engineering Graphics and Geometry (Kowno Litwa) prezes towarzystwa dr Tilmute Pilkaite;
P7. Panevezys College Panevezys (Litwa) Kestutis Lukosevicius;
P6. Riga Technical University (Ryga Łotwa) dr Zoja Veide;
P8. Silesian University of Technology (Polska) dr Monika Sroka-Bizoń.

Podczas drugiego dnia spotkania, partner projektu P5, dr Tilmute Pilkaite, przedstawiła proponowany plan działań zapewniających jakość realizacji projektu oraz wytyczne dotyczące rozwoju,
testowania i ulepszania strony internetowej projektu http://liggd.lt/diad-tools/. Koordynator projektu, Ivaras Giniotis, przedstawił harmonogram realizacji projektu, który został zaakceptowany przez wszystkich partnerów. Omówiono również i rozwiązano różne kwestie związane z umowami, procedurami rozliczeniowymi, harmonogramem spotkań konsorcjum i rozpowszechnianiem materiałów i informacji związanych z realizacją projektu. Porządek obrad spotkania jest zamieszczony na wyżej wymienionej stronie internetowej projektu.