First introductory meeting of the DIAD-tools project

2017-11-20

20. ja 21. novembril 2017 toimus Vilniuse Ehitajate Koolituskeskuses DIAD-Tools'i projekti „Interaktiivse ja animeeritud joonestamise õppevara arendamine” Nr. 2017-1-LT01-KA202- 035177 esimene sissejuhatav koosolek. Pärast Vilniuse Ehitajate Koolituskeskuse direktori sissejuhatavat kõnet tutvustas projekti koordinaator Ivaras Giniotis lühidalt “DIAD-tööriistade” projekti. Iga projektipartner tutvustas lühidalt organisatsiooni, mida nad esindavad ja andsid ülevaate tööpakettidest, mille eest nad vastutavad. Tööpakettide tegevuste esitlused viisid aruteludeni. Projekti aruanded koostasid ja esitasid projekti partnerite koordinaatorid:
P2. SlovakkiaTehnikaülikool Bratislavas Slovakkia), professor Daniela Velichova;
P3. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus (Eesti), Helju Virunurm;
P4. Aleksandras Stulginskise Ülikool, Antanas Vansevicius, Ph.D.;
P5.  Leedu insenerigraafika ja geomeetria Ühendus president, Tilmute Pilkaite, Ph.D.;
P7.  Panevežise kolledž , Kestutis Lukosevicius;
P6. Riia Tehnikaülikool (Läti), Zoja Veide Ph.D.;
P8.  Poliyechnika Slaska - Sileesia Tehnikaülikool (Poola), Monika Sroka-Bizon Ph.D.

Kohtumise teisel päeval tutvustas projektipartner P5, doktor Tilmute Pilkaite kavandatavat kvaliteedi tagamise kava, suuniseid veebilehe http://liggd.lt/diad-tools/ arendamiseks, testimiseks ja täiustamiseks. Projekti koordinaator Ivaras Giniotis tutvustas projekti tegevusplaani, mille aktsepteerisid kõik projektipartnerid. Arutati ja lahendati ka mitmeid lepingute, arvelduskorra, konsortsiumi koosolekute ajakava ja teavitustöö küsimusi. Koosoleku päevakord paigutatakse eespool nimetatud veebilehe sisevõrku.