DIAD rīku projekta ievada sanāksme

2017-11-20

2017. gada 20. un 21. novembrī notika DIAD-projekta “Interaktīvu un animētu rasēšanas mācību līdzekļu attīstība” (“Development of interactive and animated drawing training tools”) pirmā ievadsanāksme No. 2017-1-LT01-KA202- 035177 Viļņas Būvniecības mācību centrā Viļņā. Pēc Viļņas Būvniecības mācību centra direktora ievadrunas, projekta koordinators Ivaras Giniotis prezentēja “DIAD” projekta īsu apskatu. Katrs projekta partneris īsumā prezentēja organizāciju, kuru viņš pārstāvēja, un pārskatīja darba sarakstu, par kuru viņš atbild. Tika apspriestas plānotā darba aktivitātes. Pārskatus sagatavoja un prezentēja projekta partneru koordinatori:

P2. SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE, (Slovak), Profesore: Daniela Velichova;
P3. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, (Igaunija), Helju Virunurm;
P4. Aleksandras Stulginskis University, Antanas Vansevicius, Ph.D.;
P5. “Lietuvas inženiergrafikas un ģeometrijas sabiedrība” sabiedrības prezidente, Tilmute Pilkaite, Ph.D.
P7. Paneveža koledžas pārstāvis Kestutis Lukosevicius;
P6. RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE (Latvija), Zoja Veide Ph.D.;
P8. Silēzijas Tehniskā universitāte (Polija), Monika Sroka-Bizon Ph.D.

Otrajā sanāksmes dienā projekta partneris P5, Tilmute Pilkaite, Ph.D., iepazīstināja partnerus ar piedāvāto kvalitātes nodrošināšanas plānu, tīmekļa vietnes http://liggd.lt/diad-tools/ izstrādāšanas, testēšanas un uzlabošanas pamatprincipiem. Projekta koordinators Ivaras Giniotis iepazīstināja ar projekta aktivitāšu grafiku, kuru akceptēja visi projekta partneri. Tika apspriesti un atrisināti arī dažādi jautājumi, kas saistīti ar līgumiem, norēķinu procedūrām, konsorcija sanāksmju grafiku un izplatīšanu. Sanāksmes darba kārtība ir iekļauta iepriekš minētās tīmekļa vietnes iekštīklā.