Baigiamasis penktasis projekto DIAD-tools partnerių susitikimas Latvijoje, Rygos technikos universitete

2020 03 03–04

Susitikimo Rygoje metu vyko galutinių projekto partnerių paruoštos mokymo/si medžiagos variantų peržiūra. Galutiniai medžiagos koregavimai ir papildymai buvo atlikti pagal pastabas ir komentarus, pateiktus 4 –ajame partnerių susitikime Estijoje. Aptartos įvykusios ir būsimos projekto sklaidos bei valorizacijos veiklos.

Susitikime dalyvavo RTU profesorius Modris Dobelis. Profesorius papasakojo apie inžinerinės grafikos mokslo vystymąsi nuo 2D iki BIM-o, pristatė įvairių tyrimų rezultatus, kaip šiuo metu mokoma inžinerinės grafikos ir kokie būdai yra veiksmingiausi. Prof. Modris Dobelis akcentavo, kad nauja karta reikalauja ir naujų mokymo metodų. Pranešėjas pristatė įvairias elektronines mokymo/si platformas ir jų panaudojimo mokymo procese galimybes.

Antrąją susitikimo dieną atlikta partnerių veiklos ir finansinių įsipareigojimų apskaita, visų numatytų sąlygų įvykdymas.

Ketvirtasis projekto DIAD-tools partnerių susitikimas Estijoje, JÕHVI, Narvoje Ida-Virumaa profesinio mokymo centre

2019 10 08 - 09

Estijoje, JÕHVI ir Narvoje miestuose Ida-Virumaa profesinio mokymo centre, projekto „DIAD-tools“  partneriams buvo pristatyti testavimo rezultatai. Partneriai, atsakingi už mokymo medžiagos paruošimą, pateikė galutinius projekto mokymo medžiagos variantus.  Partneriai išsakė pastabas ir numatė laiką, per kurį turės sutvarkyti mokymo medžiagą. Aptarė ir priėmė projekto „DIAD-tools“  tolimesnius veiklų darbus.    

Projekto "DIAD-tools" mokymai Slovakijos universitete Slovak University of Technology in Bratislava.

2019 05 14 - 16

Erasmus+ programos strateginių partnerysčių inovacijų KA2 projekto „Interaktyvių ir animuotų braižybos mokymo priemonių kūrimas“ vyko mokymo stažuotė Bratislavoje, Slovakijoje. Mokymo dalyviai  stebėjo praktinius ir teorinius mokymus Slovakijos universitete Slovak University of Technology in Bratislava. Stažuotės metu projekto dalyviai mokėsi kaip reikia mokymo procese panaudoti projekto interaktyvią DIAD-tools medžiagą. Pasibaigus projekto mokymams Bratislavoje ekspertai, iš visų projekto partnerių šalių, turėjo galimybę įvertinti sukurtą mokymo medžiagą. Testavimo rezultatai bus pristatyti partnerių susitikime Estijoje šių metų spalio 8/9 d. Daugiau informacijos galite rasti projekto internetiniame puslapyje http://liggd.lt/diad-tools/.

Trečiasis projekto DIAD-tools partnerių susitikimas Slovakijoje, Bratislavoje

2018 11 06 - 07

Bratislavoje, Slovakų technikos universitete (STU),  projekto „DIAD-tools“  partneriai pristatė paruoštus testavimui mokymo medžiagos galutinius variantus. Aptarė ir priėmė projekto „DIAD-tools“ testavimo metodologiją ir struktūrą. Numatė tolimesnių projekto veiklų darbus.     

Projekto DIAD-tools mokymai Lenkijos universitete Silesian University of Technology

2018 10 09 - 11

Erasmus+ programos strateginių partnerysčių inovacijų KA2 projekto „Interaktyvių ir animuotų braižybos mokymo priemonių kūrimas“ vyko mokymo stažuotė Gliwice, Lenkijoje. Mokymo dalyviai  stebėjo praktinius ir teorinius mokymus Lenkijos universitete Silesian University of Technology. Stažuotės metu projekto dalyviai mokėsi kaip sukurtą projekto interaktyvią mokymo medžiagą galima panaudoti mokymo procese. Šiuo metu projekto DIAD-tools mokymo medžiaga paruošta testavimui. Daugiau informacijos galite rasti projekto internetiniame puslapyje http://liggd.lt/diad-tools/.

Antrasis partnerių susitikimas Gliwice, Lenkijoje

2018 04 11

Antrasis „DIAD-tools“ projekto „Interaktyvių ir animuotų braižybos mokymo priemonių kūrimas“  Nr. 2017-1-LT01-KA202-035177 susitikimas įvyko Lenkijoje, Gliwice mieste 2018 metų balandžio 10-ą – 11-ą dienomis. Susitikimas vyko Silesian University of Technology universitete. P8 partneris itin profesionaliai susitikimą suorganizavo savo institucijoje, seminarai/mokymai vyko universiteto laboratorijų korpuse. Sveikinimo žodį tarė universiteto valdžia. Po trumpų sveikinimo kalbų projekto koordinatorius Ivaras Giniotis išanalizavo antrojo susitikimo Lenkijoje tikslus ir uždavinius. Visi šio projekto partneriai detaliai pateikė darbo paketų, už kuriuos jie atsakingi, pristatymus: išanalizavo tarpinius rezultatus, numatydami tolimesnius planuojamus darbus, aptardami iškilusias ar numatydami galimas ateityje problemas.

Projekto „DIAD-tools“ „Poreikių analizės studijos“ tyrimus atliko ir pristatė projekto partneris P4 Aleksandro Stulginskio universiteto doc. dr. Antanas Vancevičius. Po diskusijų visi projekto partneriai pritarė ir nutarė „Poreikių analizės studiją“ publikuotis viešai.

Atsakingi projekto partneriai pristatė „Interaktyvių ir animuotų braižybos mokymo priemonių kūrimas“ pirminius temų variantus:

 1. Brėžinių įforminimas. Geometrinė braižyba;                     

P4. Aleksandro Stulginskio universitetas, Doc. dr. Antanas Vansevičius;

2. Projekcinės braižybos pagrindai, Vaizdai. Kirtiniai. Pjūviai;

P2. SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE, (Slovakija), Profesorė Daniela Velichová;

3. Detalių sujungimai. Detalių darbo brėžiniai;

P6. RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE (Latvija), Doc. dr.  Zoja Veide ir lektorė Veronika Strozheva

4. Statybinė braižyba.

P8. Silesian University of Technology (Lenkija), Doc. dr. Monika SROKA-BIZON.

Po pristatymų vyko apvaliojo stalo diskusija, kurioje buvo išsiaiškinti rūpimi klausimai, išspręstos einamosios darbinės problemos, taip pat pasidalinta patirtimi, įžvalgomis ir idėjomis.

Antrąją susitikimo dieną projekto koordinatorius Ivaras Giniotis apžvelgė atliktus darbus ir išanalizavo „DIAD-tools“ projekto tarpinius rezultatus.

Projekto partneris P5 „Lietuvos Inžinerinės grafikos ir geometrijos draugijos“ prezidentė Doc. dr. Tilmutė Pilkaitė pristatė parengtą projekto „Interaktyvių ir animuotų braižybos mokymo priemonių kūrimas“ internetinį puslapį http://liggd.lt/ visomis partnerių kalbomis. Taip atliko mokymus su Interaktyvia mokymo platforma.  Pristatė projekto veiklų kokybės ataskaitą Nr.1.

Projekto partneris P7 Panevėžio kolegijos atstovas  Kęstutis Lukoševičius pristatė „Darbo su gyvosiomis  laboratorijoms vadovą“  (profesijos mokytojų, dėstytojų, mokinių, studentų grupėms) Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Slovakijoje interaktyvių nuotolinių mokymo kursų medžiagos testavimui, tobulinimui, papildymui ir techninės kompetencijos tobulinimo.

Projekto partneris P3 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, (Estija), Helju  Virunurm

sklaidos/valorizacijos planus.

Įvyko apvaliojo stalo diskusija.

Susitikimo protokolas, partnerių pristatymai pateikti vidinėje darbinėje šios svetainės aplinkoje.

 

Pirmas projekto DIAD-tools darbas - „Poreikių analizės studija“

2018 02

Vykdant Erasmus+ Programos KA2 strateginės partnerystės projektą „Interaktyvių ir animuotų braižybos mokymo priemonių kūrimas“ Nr. 2017-1-LT01-KA202-035177 buvo atlikta anketinė apklausa - tyrimai braižybos mokymo, braižybos mokymosi bei braižybos svarbos darbo rinkoje klausimais penkiose šalyse: Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje bei Slovakijoje.

Projekto „DIAD-tools“ tyrimus atliko projekto partneris P4 Aleksandro Stulginskio universiteto doc. dr. Antanas Vansevičius.  Su „Projekto poreikių analizės studija“ anglų kalba galite susipažinti čia.

Pirmasis įvadinis projekto DIAD-tools susitikimas

2017-11-20

2017 metų lapkričio 20-21 dienomis vyko pirmasis įvadinis „DIAD-tools“ projekto „Interaktyvių ir animuotų braižybos mokymo priemonių kūrimas“ Nr. 2017-1-LT01-KA202- 035177 susitikimas Vilniuje VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centre. Po centro direktoriaus Juozo Baranausko sveikinimo kalbos, projekto koordinatorius Ivaras Giniotis pristatė trumpą „DIAD-tools“ projekto apžvalgą. Kiekvienas projekto partneris trumpai pristatė organizaciją, kurią atstovauja, taip pat apžvelgė darbo paketus, už kuriuos jie atsakingi. Pristatant numatomas darbo paketų veiklas vyko diskusija. Pranešimus paruošė ir pristatė projekto partnerių koordinatoriai:
P2. SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE, (Slovakija), Profesorė Daniela Velichová;
P3. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, (Estija), Helju Virunurm;
P4. Aleksandro Stulginskio universitetas, Doc. dr. Antanas Vansevičius;
P5. „Lietuvos Inžinerinės grafikos ir geometrijos draugijos“ prezidentė Doc. dr. Tilmutė Pilkaitė;
P7. Panevėžio kolegijos atstovas Kęstutis Lukoševičius;
P6. RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE (Latvija), Doc. dr. Zoja Veide;
P8. Silesian University of Technology (Lenkija), Doc.dr. Monika SROKA-BIZON
Antrosios dienos susitikimo metu projekto partneris P5 doc. dr. Tilmutė Pilkaitė pristatė siūlomą kokybės užtikrinimo planą, planuojamo tinklapio  http://liggd.lt/diad-tools/ kūrimo, testavimo, tobulinimo gaires. Projekto koordinatorius Ivaras Giniotis supažindino su projekto veiklos grafiku, kuriam pritarė visi projekto partneriai. Taip pat buvo aptarti ir išspręsti įvairūs klausimai susiję su sutartimis, atsiskaitymo tvarka, konsorciumo susitikimo grafiku ir sklaida. Susitikimo protokolas pateiktas šio tinklalapio vidinėje aplinkoje.