Pirmasis įvadinis projekto DIAD-tools susitikimas

2017-11-20

2017 metų lapkričio 20-21 dienomis vyko pirmasis įvadinis „DIAD-tools“ projekto „Interaktyvių ir animuotų braižybos mokymo priemonių kūrimas“ Nr. 2017-1-LT01-KA202- 035177 susitikimas Vilniuje VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centre. Po centro direktoriaus Juozo Baranausko sveikinimo kalbos, projekto koordinatorius Ivaras Giniotis pristatė trumpą „DIAD-tools“ projekto apžvalgą. Kiekvienas projekto partneris trumpai pristatė organizaciją, kurią atstovauja, taip pat apžvelgė darbo paketus, už kuriuos jie atsakingi. Pristatant numatomas darbo paketų veiklas vyko diskusija. Pranešimus paruošė ir pristatė projekto partnerių koordinatoriai:
P2. SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE, (Slovakija), Profesorė Daniela Velichová;
P3. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, (Estija), Helju Virunurm;
P4. Aleksandro Stulginskio universitetas, Doc. dr. Antanas Vansevičius;
P5. „Lietuvos Inžinerinės grafikos ir geometrijos draugijos“ prezidentė Doc. dr. Tilmutė Pilkaitė;
P7. Panevėžio kolegijos atstovas Kęstutis Lukoševičius;
P6. RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE (Latvija), Doc. dr. Zoja Veide;
P8. Silesian University of Technology (Lenkija), Doc.dr. Monika SROKA-BIZON
Antrosios dienos susitikimo metu projekto partneris P5 doc. dr. Tilmutė Pilkaitė pristatė siūlomą kokybės užtikrinimo planą, planuojamo tinklapio  http://liggd.lt/diad-tools/ kūrimo, testavimo, tobulinimo gaires. Projekto koordinatorius Ivaras Giniotis supažindino su projekto veiklos grafiku, kuriam pritarė visi projekto partneriai. Taip pat buvo aptarti ir išspręsti įvairūs klausimai susiję su sutartimis, atsiskaitymo tvarka, konsorciumo susitikimo grafiku ir sklaida. Susitikimo protokolas pateiktas šio tinklalapio vidinėje aplinkoje.