Program Erasmus + KA2 STRATEGICZNY PROJEKT PARTNERSKI
„Współczesne podejście do rozwoju zrozumienia przestrzennego poprzez wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej“
SPACAR
N° 2019-1-LT01-KA202-060471

Opis projektu

    Jakość nowoczesnej edukacji inżynierskiej jest bezpośrednio związana ze zdolnością uczniów do tworzenia i umiejętnego czytania rysunków konstrukcji inżynierskich. Rozwój umiejętności przestrzennych dla studentów inżynierii lądowej jest ściśle związany z sukcesem w ich przyszłej karierze zawodowej.
    Wizualizacja problemów geometrycznych pomaga uczniom zrozumieć i rozwiązać dane zadania geometryczne. Rzeczywistość rozszerzona (z ang. Augmented Reality - AR) jest jednym z wielu wyzwań współczesnych technologii informatycznych, które niedawno stały się dostępne również do realizowania celów edukacyjnych. Aplikacja AR umożliwia szybsze zrozumienie złożonych problemów przestrzennych i relacji między nimi. Przyniesie to wiele korzyści uczniom i studentom podczas uczenia się zagadnień geometrycznych. AR to nowa technologia, która pozwala na interakcję ze światem wirtualnym i rzeczywistymi obiektami jednocześnie. Przypuszcza się, że AR zapewni nowe możliwości nauczania współczesnego pokolenia studentów w atrakcyjny i bardziej przestępny sposób. Zastosowanie technologii AR pomoże studentom na efektywniejsze rozwijanie umiejętności praktycznych w znacznie krótszym czasie, poprawiając tym samym  jakość uczenia się zagadnień graficznych.
    Celem projektu jest opracowanie zestawu narzędzi dydaktycznych, zawierających zestaw praktycznych ćwiczeń z obiektami 3D, przygotowanymi do użycia w środowisku AR. Zestaw ten przeznaczony jest dla szkół zawodowych, szkół wyższych i uniwersytetów, w których przedmiot grafiki inżynierskiej są obowiązkowe.
    Zestaw narzędzi dydaktycznych pozwoli na rozwinięcie umiejętności przestrzennych na wielu płaszczyznach edukacyjnych przez zdobycie praktycznego doświadczenia w rozwiązywaniu zagadnień graficznych.
    Zastosowanie technologii AR do wspierania działań edukacyjnych może stać się trendem dla przedmiotów inżynierii graficznej. Aplikacja AR została wykorzystana do zapewnienia rozrywki studentom podczas studiów.      Zestaw narzędzi dydaktycznych AR pozwala stworzyć atrakcyjną metodologię nauczania i zwiększa motywację uczniów do studiowania przedmiotów graficznych. Podczas projektu zostanie utworzony zestaw narzędzi dydaktycznych obejmujący zestaw praktycznych ćwiczeń z obiektami 3D przygotowanymi do użycia w środowisku AR. Zestaw tych narzędzi będzie testowany w szkołach zawodowych i szkołach wyższych.

    Planowane jest przygotowanie materiału w języku angielskim, litewskim, polskim, łotewskim, hiszpańskim i niemieckim.

    W przestrzeni realizowanego projektu partnerzy muszą podnieść techniczne i dydaktyczne kompetencje użytkowników AR, w tym: nauczycieli, wykładowców, instruktorów. W projekcie „Współczesne podejście do rozwoju zrozumienia przestrzennego poprzez wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej” planuje się:
1. Zbadanie metodologii nauczania i treść przedmiotów grafiki inżynierskiej w instytucjach edukacyjnych w krajach partnerskich;
2. Przygotowanie materiałów:
2.1 . Geometryczne dzielenie brył płaszczyznami: Przekroje płaszczyzn i graniastosłupów.
2.2 Wykonywanie przekrojów figur geometrycznych:
2.3 Rzuty ortogonalne:
2.4 Konstrukcja elementów części maszyn:
2.5 Sporządzanie rysunków architektoniczno-budowlanych:
3. Oprogramowanie do wizualizacji obiektów 3D w AR.
4. Przygotowanie projektu strony internetowej „ Współczesne podejście do rozwoju zrozumienia przestrzennego poprzez wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej” we wszystkich językach partnerów;
5. Po przygotowaniu materiału metodycznego projektu i rozpoczęciu testów, zorganizowane zostaną 3-dniowe szkolenia w krajach partnerskich przez P2. RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE (Łotwa);
6. Przeprowadzenie zdalnych testów interaktywnych projektu: „Współczesne podejście do rozwoju zrozumienia przestrzennego poprzez zawartość rzeczywistości rozszerzonej”;
7. Przeprowadzenie działania związanego z rozpowszechnianiem/ waloryzacją;
8. Opracowanie systemu zapewniania jakości działań projektowych;

Materiały metodologiczne projektu zostaną przygotowane przez naukowców i praktyków z krajów Unii Europejskiej: Litwy, Polski, Łotwy, Hiszpanii, Niemiec.

Grupy docelowe projektu:
- uczniowie szkół zawodowych;
- uczniowie szkół wyższych i szkół wyższych;
- nauczyciele zawodowi;
- Wykładowcy szkół wyższych, naukowcy z tej dziedziny.

W projekcie bierze udział 8 partnerów z 5 krajów Unii Europejskiej (Litwa, Polska, Łotwa, Hiszpania, Niemcy). Wszystkie działania projektowe są rozdzielane między partnerów zgodnie z ich kompetencjami i umiejętnościami, aby zapewnić projektowi najlepszą efektywność:
P1 Instytucja publiczna Vilnius BuildersCentrum szkoleniowe (Litwa);
P2. RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE (Łotwa);
P3 Warsaw University of Technology – Politechnika Warszawska (Polska);
P4 Universitat Politecnica de Valencia (Hiszpania);
P5 Centrum kształcenia i szkolenia zawodowego w Szawle (Litwa);
P6 SNEAKYBOX (Litwa) Firma informatyczna;
P7 Jugendförderverein (Niemcy);
P8 DECROLY Centro Homologado de Formacion profesional (Hiszpania).