Erasmus+ programos strateginių partnerysčių inovacijų projektas KA2
„Šiuolaikinis požiūris į erdvinio supratimo plėtojimo galimybes, naudojant papildytąją realybę“
SPACAR
Nr. 2019-1-LT01-KA202-060471

Projekto santrauka

Šiuolaikinio inžinerinio išsilavinimo kokybė yra tiesiogiai susijusi su studentų gebėjimais kurti ir skaityti inžinerinių statinių brėžinius. Inžinerijos studentų erdvinių įgūdžių ugdymas yra glaudžiai susijęs su jų būsimos profesinės karjeros sėkme.

Geometrinių problemų vizualizacija padeda studentams suprasti ir išspręsti duotas geometrines užduotis. Papildytoji realybė (AR) yra vienas iš daugelio šiuolaikinių IT technologijų iššūkių, kuris neseniai tapo prieinamas ir švietimo tikslais. Padidintos realybės (AR) programa leidžia greičiau suprasti sudėtingas erdvines problemas ir ryšius, kurie bus labai naudingi studentams jų mokymosi proceso metu. Papildyta realybė yra nauja technologija, leidžianti tuo pačiu metu nagrinėti egzistuojančius , tikrus ir virtualius objektus. Manoma, kad AR atvers naujų galimybių patraukliai ir įdomiai mokyti šiuolaikinę studentų kartą. Naudojant AR technologiją studentai akademinių studijų metu įgis geresnių praktinių įgūdžių per daug trumpesnį laiką ir tokiu būdu pagerės inžinerinės grafikos mokymo kokybė.

Projekto tikslas - sukurti didaktinių priemonių rinkinį, kuriame būtų praktinių pratimų su 3D objektais, paruoštais naudoti AR aplinkoje, rinkinys. Didaktinis priemonių rinkinys yra skirtas profesinėms mokykloms, kolegijoms ir universitetams, kur privalomi teoriniai inžinerinės grafikos dalykai. Didaktinis priemonių rinkinys leis tobulinti profesinių mokyklų ir aukštųjų mokyklų studentų erdvinius įgūdžius, įgyti praktinės patirties sprendžiant grafinius pratimus ir suteiks galimybę pagerinti grafinio mokymo kokybę. AR technologijos diegimas mokymosi veiklai palaikyti gali tapti inžinerinės grafikos dalykų tendencija. AR programa studijų metu buvo naudojama sudominti studentus. AR didaktinis priemonių rinkinys leidžia sukurti patrauklią mokymo metodiką ir padidina studentų motyvaciją mokytis inžinerinės grafikos dalykų.

Projekto metu bus sukurtas didaktinis priemonių rinkinys, apimantis praktinių pratimų su 3D objektais, paruoštais naudoti AR aplinkoje. Didaktinių priemonių rinkinys bus bandomas profesinėse ir aukštosiose mokyklose. Medžiagą planuojama paruošti anglų, lietuvių, lenkų, latvių, ispanų ir vokiečių kalbomis. Atsižvelgiant į tai, projekto partneriai turi tobulinti profesijos mokytojų, dėstytojų, profesinių mokyklų, kolegijų ir universitetų instruktorių technines ir didaktines braižybos (inžinerinės kompiuterinės grafikos) kompetencijas. Būsimame projekte „Šiuolaikinis požiūris į erdvės supratimo plėtrą per papildytos realybės turinį“ planuojama atlikti šiuos veiksmus:
1.Ištirti mokymo metodiką ir grafinių dalykų turinį šalių partnerių švietimo įstaigose.
2. Paruošti medžiagą:
2.1. Geometrinių kūnų kirtimas plokštuma: plokštumos ir prizmės sankirta;
2.2. Kūnų paviršių sankirta;2.3. Ortografinės projekcijos;
2.4. Mašinų detalių braižymas;
2.5. Statybiniai architektūriniai brėžiniai.
3. AR 3D objektų vizualizavimo programa.
4. Parengti internetinio tinklalapio projektą „Šiuolaikinis požiūris į erdvės supratimo plėtrą naudojant papildytos realybės turinį“ visomis partnerių kalbomis.
5. Parengus projekto metodinę medžiagą ir pradėjus testavimą, bus organizuojami 3 dienų mokymai šalyse partnerėse:
P2. RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE (Latvija).
6. Atlikti interaktyvaus nuotolinio projekto „Šiuolaikinis požiūris į erdvės supratimo plėtrą
naudojant papildytos realybės turinį“ testavimą.
7. Atlikti sklaidos (valorizacijos) veiklą.
8. Sukurti projekto veiklos kokybės užtikrinimo sistemą.

Projekto metodinę medžiagą parengs mokslininkai ir praktikai iš Europos Sąjungos šalių:
Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Ispanijos, Vokietijos.
Tikslinės projekto grupės:
- profesinių mokyklų mokiniai;
- aukštųjų mokyklų ir kolegijų studentai;
- profesijos mokytojai;
- aukštųjų mokyklų ir kolegijų dėstytojai, tos srities mokslininkai.

Projekte dalyvauja 8 partneriai iš 5 Europos Sąjungos šalių - Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Ispanijos, Vokietijos. Visos projekto veiklos paskirstomos partneriams pagal jų kompetencijas ir įgūdžius, siekiant suteikti projektui geriausią pridėtinę vertę:
P1. Public Institution Vilnius BuildersTraining Centre (Lithuania);
P2. RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE (Latvia);
P3. WarsawTechnicalUniversity (Poland);
P4. Universitat Politecnica de Valencia (Spain);
P5. Šiauliai vocational education and training centre (Lithuania);
P6. SNEAKYBOX (Lithuania) Information technology company;
P7. Jugendförderverein (Germany);
P8. DECROLY Centro Homologado de Formacion profesional (Spain).